ThS BS CK1. LÊ QUANG KHANG

ThS BS CK1. LÊ QUANG KHANG
ThS BS CK1. LÊ QUANG KHANG

Quá trình đào tạo

– 2003-2009: học BS đa khoa tại trường ĐHYD Huế.
– 2010-2013: học BS Nội Trú, chuyên ngành CĐHA, ĐHYD Tp Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
– 2014-2015: Bác sĩ tại BV Chợ Rẫy..
– 2015 đến nay: Cán bộ giảng bộ môn CĐHA, trường Đại học Y Dược TPHCM

* Thành tựu:
– Đặc điểm hình ảnh x quang cắt lớp vi tính của viêm ruột thừa cấp chưa có biến chứng và có biến chứng ĐHYD 2020.
– Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán áp xe thận và quanh thận ĐHYD 2020.
– Khảo sát sự tương quan giữa khí hoá xoăn mũi giữa với phì đại xoăn mũi dưới cùng bên ở người vẹo vách ngăn trên x quang cắt lớp vi tính ĐHYD 2020.
– Giá trị của X quang cắt lớp vi tính trong đánh giá giai đoạn T ung thư biểu mô đại tràng ĐHYD 2017.

BÀI GIẢNG