ThS BS CK1. NGUYỄN NGỌC THANH HUYỀN

ThS BS CK1. NGUYỄN NGỌC THANH HUYỀN
ThS BS CK1. NGUYỄN NGỌC THANH HUYỀN

Quá trình đào tạo

– Năm 2005 – 2011: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Cần Thơ.
– Năm 2012 – 2015: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh –  Đại học Y Dược TP.HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2015 – nay: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

BÀI GIẢNG