ThS BS CK1. NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

ThS BS CK1. NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN
ThS BS CK1. NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

Quá trình đào tạo

– Năm 2003 – 2009: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TPHCM.
– Năm 2010 – 2013: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2013 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG