ThS BS CK1. NGUYỄN VÕ NGỌC HUỲNH

ThS BS CK1. NGUYỄN VÕ NGỌC HUỲNH
ThS BS CK1. NGUYỄN VÕ NGỌC HUỲNH

Quá trình đào tạo

– 2011-2017: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y dược TP.HCM.
– 2017-2020: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y dược TP.HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2021-nay: Bác sĩ chuyên nhành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

BÀI GIẢNG