ThS BS CK1. TRẦN MAI THẢO

ThS BS CK1. TRẦN MAI THẢO
ThS BS CK1. TRẦN MAI THẢO

Quá trình đào tạo

– 2004-2010: Bác sĩ đa khoa – Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ.
– 2011-2014: Thạc sĩ, Bác sĩ CK1, Bác sĩ nội trú – Trường Đại Học Y Dược TP. HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

– 2015-2021: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM

BÀI GIẢNG