THS BS. HUỲNH PHƯỢNG HẢI

THS BS. HUỲNH PHƯỢNG HẢI
THS BS. HUỲNH PHƯỢNG HẢI

Quá trình đào tạo

1998 – 2004: Bác sĩ đa khoa ở Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

2004 – 2008: Bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh ở Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

2010 – 2011: Chuyển đổi thạc sĩ, Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2009 – nay: Giảng viên, bộ môn chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP HCM

2009 – nay: Bác sĩ, khoa chẩn đoán hình ảnh BV đại học Y Dược TP HCM

2011- nay: Bác sĩ, khoa chẩn đoán hình ảnh BV Từ Dũ

 

Thế mạnh chuyên môn

Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt chuyên sâu về hình ảnh học sản phụ khoa

BÀI GIẢNG