ThS. BS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

ThS. BS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
ThS. BS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Chức vụ: Trưởng Đơn vị Cận lâm sàng cơ sở 3 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Quá trình đào tạo

– 1998-2004: Bác sĩ đa khoa hệ chính quy – Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
– 2009-2011: Thạc sĩ y khoa chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại Học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Thâm niên công tác:
– 2005-2011: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh BV ĐHYD TPHCM.
– 2012-2021: Cán bộ giảng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh ĐHYD TPHCM

* Tham gia giảng dạy:
– Phụ trách lớp siêu âm thực hành của Đại Học Y Dược TPHCM.
– Tham gia giảng dạy các lớp siêu âm tổng quát- BV Thống Nhất.

* Công trình nghiên cứu:
– Vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán nhau cài răng lược,Y Học TP.HCM * phụ bản tập 21* số 1* 2017,154-157.
– Vai trò của X quang cắt lớp vi tính trong chẩn đoán lồng ruột người lớn, Y Học TP.HCM *phụ bản tập 22* số 2* 2018,265-271- Đặc điểm hình ảnh X Quang cắt lớp vi tính của thủng đường tiêu hóa do dị vật, Y Học TP.HCM * phụ bản tập 21* số 1* 2017,154-157.
– Đối chiếu tổn thương vú không sờ thấy xếp BIRADS 4 trên siêu âm với mô bệnh học, Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 24 * Số 2 * 2020, 7-13.
– Vai trò của cộng hưởng từ chức năng trong đánh giá vùng vận động bàn tay ở bệnh nhân u não, Tạp chí Điện quang Việt Nam, số 39 (10/2020), ISSN 1959 – 4832, 23-28.

BÀI GIẢNG