THS BS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH

THS BS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH
THS BS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Quá trình đào tạo

1998 – 2004: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM

2004 – 2008: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TPHCM

2009 – 2010: Thạc sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2009 – nay: Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TPHCM

2009 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

2009 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Nhi Đồng 1

Thế mạnh chuyên môn

Hơn 10 năm là giảng viên, bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh trong lĩnh vực X quang, siêu âm, X quang cắt lớp điện toán và Cộng hưởng từ; định hướng chuyên sâu về hình ảnh học Nhi.

BÀI GIẢNG