TKYK. ĐỖ PHAN THỊ KIM HIẾU

TKYK. ĐỖ PHAN THỊ KIM HIẾU
TKYK. ĐỖ PHAN THỊ KIM HIẾU

Quá trình đào tạo

Tốt nghiệp Thư ký Y khoa năm 2007

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2007 – nay: Thư ký Y Khoa – Bệnh viện Đại học y dược

BÀI GIẢNG