TKYK. LÊ THỊ HỒNG NGỌC

TKYK. LÊ THỊ HỒNG NGỌC
TKYK. LÊ THỊ HỒNG NGỌC

Quá trình đào tạo

Năm 2010-2012: học Trung cấp chuyên nghiệp – Trường đại học Hoa Sen.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Từ tháng 02/2013 đến nay: Thư ký y khoa Bệnh viện Đại học y dược TPHCM.

BÀI GIẢNG