TS BS. ĐẶNG NGUYỄN TRUNG AN

TS BS. ĐẶNG NGUYỄN TRUNG AN
TS BS. ĐẶNG NGUYỄN TRUNG AN

Nguyên Trưởng Khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình đào tạo

1997-2003: Sinh viên Y đa khoa – ĐHYD TPHCM

2003-2006: Bác sĩ Nội trú Chẩn đoán hình ảnh-ĐHYD TPHCM

2008-2009: Thực tập sinh Nội Trú (FFI) tại CHU Gabriel Montpied, Clermont Ferrand, France

2010: Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh – ĐHYD TPHCM

2021: Tiến sĩ Y khoa – ĐHYD TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2003-2006: Bác sĩ Nội trú Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – ĐHYD TPHCM

2007-nay: Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – ĐHYD TPHCM Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV ĐHYD TPHCM

2008-2009: Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – ĐHYD TPHCM Thực tập sinh Nội Trú (FFI) tại CHU Gabriel Montpied, Clermont Ferrand, France

2012-nay: Kiêm nhiệm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Lê Văn Thịnh – Tp Thủ Đức (BV Quận 2 cũ)

2017-2019: Trưởng khoa Khám sức khỏe theo yêu cầu – BV ĐHYD TPHCM Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – ĐHYD TPHCM Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV ĐHYD TPHCM

2020-nay: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – ĐHYD TPHCM Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – ĐHYD TPHCM Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh – BV ĐHYD TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Chẩn đoán hình ảnh: XQuang, Siêu âm, Cắt lớp vi tính-Ctscan, Cộng hưởng từ-MRI, Can thiệp mạch tổng quát

 

Thành viên hiệp hội chuyên ngành

2015-nay: Ủy viên Ban chấp hành Hội Chẩn đoán hình ảnh TPHCM

2015-nay: Hội viên Hội Hình ảnh học Bắc Mỹ (RSNA) – USA

BÀI GIẢNG