TS BS. NGUYỄN THỊ THANH THIÊN

TS BS. NGUYỄN THỊ THANH THIÊN
TS BS. NGUYỄN THỊ THANH THIÊN

Quá trình đào tạo

1998-2004: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2004-2008: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược TP.HCM

2010-2012: Cao học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh

2013-2017: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Giải phẫu người

2012: Học Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Changi, Singapore

2017: Học Chẩn đoán hình ảnh tại ASAN Medical Center, Hàn Quốc

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

Trên 10 năm kinh nghiệm về siêu âm chẩn đoán, X quang, CT scan, MRI Siêu âm can thiệp: FNA tuyến giáp, tuyến vú

 

Thế mạnh chuyên môn

Hình ảnh học bụng chậu

 

Thành tựu

Công trình nghiên cứu

Năm 2020: Khảo sát hình thái mạch máu gan và các biến thể giải phẫu bằng hình chụp X quang cắt lớp vi tính. Tạp chí Điện quang số 38

Năm 2020: Ứng dụng X quang cắt lớp vi tính trong đánh giá mối tương quan giữa kích thước mạch máu gan với các yếu tố tuổi, giới tính và dạng giải phẫu. Tạp chí Điện quang số 38

 

Thành viên hiệp hội chuyên ngành

Thành viên Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Thành viên hội siêu âm Sonoworld

BÀI GIẢNG