TS BS. VÕ PHƯƠNG TRÚC

TS BS. VÕ PHƯƠNG TRÚC
TS BS. VÕ PHƯƠNG TRÚC

Quá trình đào tạo

1997 – 2003: Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Tp.HCM.

2003 – 2006: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược Tp.HCM.

2005: Khóa huấn luyện về Cộng hưởng từ, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan.

2007: Khóa huấn luyện về Cộng hưởng từ Thần kinh, Changi General Hospital, Singapore.

2009: Khóa huấn luyện về Hình ảnh học Cơ Xương Khớp, Hội hình ảnh học Cơ Xương Khớp Châu Á, Chiang Mai, Thailand.

2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Tp.HCM

2010: Khóa huấn luyện về Hình ảnh học Thần Kinh nâng cao, M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA. Khóa huấn luyện về Hình ảnh học Đầu Mặt Cổ, Hội hình ảnh học Đầu Mặt Cổ, Houston, Texas, USA. Khóa huấn luyện về Cộng hưởng từ chức năng và chụp bó sợi thần kinh, Memorial-Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA.

2022: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược Tp.HCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2003-2006: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM

2006-nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM Tham gia học tập và giảng dạy tại các CME về thần kinh và cơ xương khớp trong nước.

 

Thế mạnh chuyên môn

Đã được đào tạo ở nhiều trung tâm thần kinh trong và ngoài nước.

Có kinh nghiệm 19 năm trong lĩnh vực Hình ảnh học Thần kinh và Cơ xương khớp.

Đặc biệt có thế mạnh về bệnh lý đột quỵ, u não, viêm não-màng não, thông động tĩnh mạch não, bệnh ký tự miễn, bệnh lý khớp.

Sử dụng thành thạo các công cụ hình ảnh học nâng cao: cộng hưởng từ khuếch tán, cộng hưởng từ tưới máu (Perfusion MR), 4D MRA, cộng hưởng từ thành mạch (High-resolution MR), cộng hưởng từ phổ (MR Spectroscopy), cộng hưởng từ bó sợi thần kinh (MR Tractography) và cộng hưởng từ chức năng (Functional MRI) để đánh giá các tổn thương não và các vùng chức năng của não, trước và sau phẫu thuật.

Đã được huấn luyện về Sư phạm Y học và Phương pháp giảng dạy – lượng giá lâm sàng trong môi trường Bệnh viện Đại học.

 

Thành tựu

Bài báo

Võ Phương Trúc, Phan Công Chiến, Trần Quốc Tuấn (2020), “Vai trò của chuỗi xung 3D TOF MRA trong đánh giá rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ”, Tạp chí Điện Quang Việt Nam, số 37 (02/2020), ISBN 1859 – 4832, tr. 22-31• Võ Phương Trúc, Phan Công Chiến, Trần Quốc Tuấn (2020), “Vai trò của MRA có tương phản động học với độ phân giải thời gian cao trong đánh giá rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ”, Tạp chí Điện Quang Việt Nam, số 37 (02/2020), ISBN 1859 – 4832, tr. 32-39

Võ Phương Trúc, Phạm Ngọc Hoa (2008). “Đặc điểm của lao màng não trên cộng hưởng từ” – (MRI Findings of Tuberculous Meningitis). Tạp Chí Y Học TP. HCM tập 12 – phụ bản số 1 – 2008, ISSN 1859-1779, tr. 96-103. Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Đại học Y Dược TP HCM lần thứ 20.

Đỗ Hải Thanh Anh, Võ Tấn Đức, Phan Châu Hà, Võ Phương Trúc (2008). “Lao biệt lập tại lách: Nhân một trường hợp – Isolated splenic tuberculosis: apropos of a case”. Tạp Chí Y Học Thành Phố HCM tập 12 – phụ bản số 1 – 2008, ISSN 1859-1779, tr. 120-123. Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Đại học Y Dược TP HCM TP HCM lần thứ 20.

Phan Châu Hà, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh, Võ Phương Trúc (2007). “Kết quả bước đầu ứng dụng kỹ thuật MR Arthrography cho khớp vai” (Report of preliminary outcomes of the application of shoulder MR Arthrography). Tạp Chí Y Học TP.HCM tập 11 – phụ bản số 1 – 2007, tr. 10-16. Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật lần thứ 24.

 

Công trình nghiên cứu

Nghiên cứu vai trò của các chuỗi xung cộng hưởng từ trong chẩn đoán bệnh lý rò động-tĩnh mạch màng cứng nội sọ.

Nghiên cứu vai trò của cộng hưởng từ độ phân giải cao khảo sát thành mạch để tìm nguyên nhân hẹp mạch trong bệnh cảnh đột quỵ.

Nghiên cứu vai trò của xung SWI độ phân giải cao trong bệnh Parkinson và hội chứng Parkinson không điển hình.

Nghiên cứu ứng dụng cộng hưởng từ chức năng vận động – ngôn ngữ – thị giác và chụp bó sợi thần kinh trong lập kế hoạch phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não.

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của tổn thương sợi trục lan tỏa.

Nghiên cứu đặc điểm của lao màng não trên cộng hưởng từ.

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khớp vai có tiêm tương phản nội khớp tiếp cận từ phía sau.

BÀI GIẢNG