TS BS. VÕ TẤN ĐỨC

TS BS. VÕ TẤN ĐỨC
TS BS. VÕ TẤN ĐỨC

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình đào tạo

1982-1988:  Bác sĩ Y khoa – Ngoại – Sản – Đại học Y dược TPHCM

1988-1992:  BS Nội trú ngoại tổng quát – Đại học Y dược TPHCM

1995-1997:  Thạc sĩ Y học – Đại học Y dược TPHCM

1998-1999:  Nội trú Hình ảnh học Y khoa và Điện quang chẩn đoán (AFS) – Bệnh viện đại học La Timone, Đại học Marseille II – Aix en Provence – Pháp

2004-2005:  Nội trú Hình ảnh học Y khoa, Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp (AFSA) – Bệnh viện đại học Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, Đại học Auvergne – Pháp

2009-2015:  Tiến sĩ Y học – Đại học Y dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

1992-1995:  Giảng viên Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

1995 – nay:  Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

02/2004-12/2005:  Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

12/2005 – nay:  Trưởng Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Hơn 30 năm là giảng viên, phẫu thuật viên, bác sĩ hình ảnh học, chẩn đoán và can thiệp nội, ngoại mạch điều trị các bệnh lý vùng ngực – bụng: phổi, gan mật tụy, đường tiêu hóa, thận niệu, các bệnh vùng chậu, phụ khoa…

 

Thành tựu

Công trình nghiên cứu

Đồng chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước 1. Chủ nhiệm 1 đề tài cấp Sở Khoa học công nghệ TPHCM 2. Tham gia thành viên 2 đề tài cấp Sở Khoa học công nghệ TPHCM 3. Trên 70 bài báo

 

Thành viên hiệp hội chuyên ngành

Hội Chẩn đoán hình ảnh TPHCM

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Hội Điện quang Pháp

Hội Điện quang Châu Âu

Hội Điện quang Bắc Mỹ

BÀI GIẢNG